השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You

One Little Girl
Come Back Down
Jam
Walk On The Ocean
All I Want
Is It For ME
Hold Her Down
I WIll Not Take This For Granted
All In All
Good Intentions
Brother
Fall Down
Something's Always Wrong
Fly From Heaven
Stupid
Crazy Life
Rocknroll All Nite (Kiss)
Instant Karma! (John Lennon)
Come Down
Whatever I Fear
P.S.
Torn (Live)
It Doesn't Feel Like Christmas
New Constellation
California Wasted
The Moment
Architect Of Ruin
One Of Those Days
Starting Now
Hold On

Totally You – עופר פרוינד 05/01/2023