השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You

Hallelujah
What Can I Say
Falling Apart Again
The Story
Turpentine
Wasted
Cannonball
Dying Day
Dreams
Caroline
Forever Young
Heaven
That Wasn't Me
Keep Your Heart Young
The Chain
Wherever Is Your Heart
The Eye
The Story (Dolly Parton)
Again Today (Pearl Jam)
The Joke
Sugartooth
Party Of One
Redesigning Women (The Highwomen)
Searching With My Good Eye Closed
Right On Time
You And Me On The Rock
Space Oddity

Totally You – Brandi Carlile – עופר פרוינד 29/12/2022