השדרנים:
לעמוד התוכנית: Totally You

Ashes To Ashes
Shy Of The Moon
Sugarfoot
Sidewalk Annie
6th Avenue Heartache
One Headlight
The Difference
Three Marlenas
Heroes
Sleepwalker
Letters From The Wasteland
I Started A Joke
I'm Looking Through You
When You're On top
Everybody Out Of The Water
How Good It Can Get
Closer To You
Into The Mystic
Lawyers, Guns And Money
The Beautiful Side Of Somewhere
God Says Nothing Back
Eat You Sleeping
Reboot The Mission
Love Is A Country
Roots And Wings
Bleeders

Totally You – the Wallflowers – עופר פרוינד 28/07/2022