השדרנים:
לעמוד התוכנית: זה פרוג

Mystery – If You See Her
Trope – Plateau
RPWL – A New World
DeeExpus Project – Greed
Subsignal – The Bells of Lyonesse
Sylvan – Answer to Life
Tomorrow's Eve – Success
Dali's Dilemma – Despite the Waves
Poverty's No Crime – Supernatural

זה פרוג – ערן הר-פז 18/10/2021