השדרנים:
לעמוד התוכנית: זה פרוג

Coheed and Cambria – Mother Superior
Henry Lemoin- The Great Awaits
Shadow Gallery – Mystified
Seventh Wonder – Devil's Inc.
Planet X – Matrix Gate
Watchtower – Life Cycles
Aeon Zen – Eternal Snow
Adagio – Subrahmnya
Manticora – When Forever Ends

זה פרוג, ערן הר-פז – 28/03/2022