השדרנים:
לעמוד התוכנית: נגד כיוון הזיפים

נושאי המגבעת כן כן

גיאגיא אומייגאד כן
Dirty Fly On Your Mind
TV Priest Bury Me In My Shoes
King IsXan Disorientation – Getting Lost
אביב מארק מספר המוות
The Dodies No Silver Lining
Niro Americano
The Clockworks Endgame
-LibraLibra Fancy Car
The Bobby Lees Hollywood Junkyard
כח לאון כוכב
Arcade Fire The Lightning I, II
Jericho Middle Road
יהוא ירון אם יש נחש
Black Midi 21st Century Schizoid Man

שעה שניה:
שר ניב אהוב ליבי
צוף/זוהר/ענבל העורב המרקד
ניצן גולן מה שכולם חושבים
סער ליבן נשמונת
אדם בן נון להרוג את זה
נחל רוה הכל בחוץ
Lian Elefant Beggar Of The Skies
Totemo Spider Under My Pillow
Halel Givon I Try To Remember
יוסי בבליקי המזל הטוב
גיאגיא טמבל
Kae Tempest Feat. Grian Chatten I Saw Light
Tenderhost The Descent
צוף/זוהר/ענבל טריו

נגד כיוון הזיפים 186 – אחיעד לוק 03/04/2022