השדרנים:
לעמוד התוכנית: נגד כיוון הזיפים

נגד כיוון הזיפים, מגזין אלטרנטיב עם אחיעד לוק

ראשון 11:00-13:00 ברדיו זה רוק

רשימת השירים:

בתרי זוזי היחידה
Dry Cleaning  Unsmart Lady 
בוץ הרהורים
The Joker the Monk & the Fool An Unsuspecting Sperm
 Black Midi John L
Kaputt Movement Now
Working Men's Club X
Mannequin Pussy Control
Blessed Centre
 Cheap Teath Animal Fat
 זהר פז כתר
 The Joker the Monk & the Fool  On the Cycle
 Shoken Boys Heading Your Way
מינוס אפס מפלצת
שחר כהן מה נשתנה

שעה שנייה:
LEOP End in tears
יהונתן פרנקו נייט סיטי
 WC היינו מסטולים
 ניר מטרסו טוסטוסטירה
The Runways There & Then
Asaf Ashkenazi Dress Up
Big Thief Off You
עומר קורן וטל גורדון כל תנועה במקום
 אילונה מישהי בעולם
 Panda Dreamrs Whisper
 Screens 4 Eyes ביער
פיי והאינסוף רכות
 קרן אטינגר הנערה מיפו
 Bounderies Harness
The Joker the Monk & the Fool hills

נגד כיוון הזיפים 135 – אחיעד לוק 04/04/2021