השדרנים:
לעמוד התוכנית: נגד כיוון הזיפים

להקה רטורית טריק מיפן

Hillhar סדר יום
ניר מטרסו מושך בחבל
 אלה שיק בלום לוינסקי
 אביבית ישראלוף Nico
ניר טרטר ברוך השם
 Jakyll Catherine Wheel
Deadletter Monday Night Terrors
Dry Cleaning Tony Speaks 
 Projectot Zero
 Saloon Dion VHS
זאב טנא ורייסקינדר עורבא פרח
Midnight Peacocks – Aswan
עידו בנימיני זמן
זוהר אסא לא נותר דבר

שעה שנייה:
Gan Ganor Fading
Tee Dee Dees War
מואן חתונה
 יפתח שפירא קופסת הצבעים
דודי לוי  מישהו גדול
Ela Sdayoor Nobody's Words
גילי קמחי פגמים
דניאל פיין שבילים לעוד שבילים
ידידיה בלחסן נחמה
Undone  Let's Pretend That We Are Free
נעמי ייבין איפה בגוף זה מרגיש לך
ליטל מאירזדה הולך ושר
נדב זילברשטיין בשבירות
 Treeboy & Arc The Condor

נגד כיוון הזיפים 154 – אחיעד לוק 22/08/2021