השדרנים:
לעמוד התוכנית: נגד כיוון הזיפים

אהוד בנאי והפליטים ערבב את הטיח

פורקי עול 72 בתולות
Sirenot Heart Of Stone
אבי סולצינר כל הדברים נמחקים
פורקי עול צריך להיות גלידה
San Lorenz Wickerman
Talk show Underworld
פורקי עול קדיש
קו לילה תל אביב תחתית
ואדים מכונה הריגוש חלף
מגפונים נמל אשדוד
Ottis Coeur Labrador
יובל רום חיפשת רק דבר אחד
King Isxan Terroir

שעה שניה:
פורקי עול לב טוב בבן אדם רע
אירה חודיאק ברי
גילי אבישי חפש בלב
פורקי עול מי שאמר
ישי ברגר ניקנור
TheLongoodBye Mixing Drinks
מיה יוהנה תמונה
כפיר בסון עננים מאבן
פורקי עול אדמה
רון דרך קווים ונקודות
בסיסטיות כלוא בקפה גרגר
פורקי עול מסילה
ענבר חצרוני מצאתי אותך
Milo Tish Baby Steps
פורקי עול דונט בליב אין מהפכה

נגד כיוון הזיפים 210 – אחיעד לוק 25/09/2022